grid/sun | care advanced

Belasting- en capaciteitstest

Een belasting- en capaciteitstest wordt meestal uitgevoerd in de bedrijfstoestand van een batterij, maar in sommige gevallen (bijv. acceptatietests, klantenspecificaties) wordt een voorafgaande laadbehandeling aanbevolen. De test wordt uitgevoerd in overeenstemming met DIN EN 60896-11 en de beschikbare gegevens van de fabrikant. Het dient om de batterij te evalueren en te analyseren met betrekking tot de capaciteit en het gedrag onder belasting over een vooraf bepaalde periode. Deze test kan worden uitgevoerd met aangesloten belastingen (bijv. veiligheidsverlichtingssystemen) of met een externe belasting (bijv. Torkel). Ze kan flexibel worden gedefinieerd, rekening houdend met het belang van de klant, de duur en de ontlading van het vermogen, alsook met de maximaal mogelijke ontlaadstromen van de lastbank. Bovendien kan een dergelijke test op elk batterijsysteem worden uitgevoerd.

 • Plaatsing en demontage van de apparaten, evenals montage/demontage van de belastings- en meetcircuits
 • Het meten van de totale spanning tijdens en aan het einde van de test
 • Meting van alle cel-/blokspanningen tijdens en aan het einde van de test
 • Optioneel: continue eencellige meting over de gehele duur
 • Controleer de connectoren en schroefverbindingen op oververhitting
 • Meten van de elektrische verbruiker of de belastingsstroom
 • Het meten van de elektrolyttemperatuur aan het einde van de test

Egalisatielading

Tussen de individuele cellen van een batterij kan het tot onaanvaardbaar grote verschillen van de celspanning komen onder onderhoudslading. In dit geval is een egalisatie- of kalibratielading nodig om de verschillen te compenseren en alle cellen weer op een consistent spanningsniveau te brengen. Andere redenen voor een egalisatielading kunnen zijn een diepe ontlading, sulfatering van de batterij door onvoldoende lading of temperatuurverschillen tussen de cellen over een langere periode. Afwijkingen in de elektrolytdichtheid of spanningswaarden zijn ook kenmerken van een noodzakelijke egalisatielading. Deze lading wordt uitgevoerd in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant en kan worden uitgevoerd met behulp van de bestaande laadtechnologie of met een externe lader.

 • Plaatsen en verwijderen van gereedschappen en apparaten
 • Levering, configuratie en programmering van de lader (alleen externe lader)
 • De batterij indien nodig loskoppelen - De celaansluitingen/kabels aansluiten
 • Egalisatielading tot 400 V
 • Meting van de celspanningen voor en na egalisatielading
 • Meting van de dichtheid en de temperatuur van het elektrolyt voor, tijdens en na het laden.

Thermografie

Tijdens een capaciteitstest of een zware ontlading kan er een verhoogde warmteontwikkeling optreden bij connectoren of ontkoppelingsapparaten. Een reden hiervoor kan een hoge overgangsweerstand zijn als gevolg van verkeerd aangedraaide poolschroeven. Een verhoogde vergassing van een enkele batterij in het totale systeem kan ook worden bepaald door de temperatuurontwikkeling, zodat een mogelijk defect in een vroeg stadium kan worden gedetecteerd en dienovereenkomstig kan worden ingegrepen. De meting wordt uitgevoerd met gecertificeerde meetinstrumenten, zodat zelfs de kleinste thermische afwijkingen kunnen worden gedetecteerd en geëlimineerd. De omvang van de diensten kan worden gecombineerd met elk ander serviceproduct om een zo nauwkeurig mogelijke uitspraak te doen over het betreffende testobject.

 • Plaatsen en verwijderen van gereedschappen en apparaten
 • Analyse van enkele connectoren en het totale systeem
 • Evaluatie van de geregistreerde resultaten
 • Beeldopname tijdens de test
 • Overdracht van de vastgestelde waarden in een logboek
grid/sun | care advanced

De voordelen
  Productgegevens:

  Productgroep Services


   

  Downloads


  Brochure

  TaalBestandsnaamBestandsgrootteDownload
  grid_service_line_brochure_de.pdf
  0.3 MB | pdf-file