grid/sun | care classic

Onderhoud van de batterij
Regelmatige verzorging en onderhoud van uw batterijsysteem is onontbeerlijk voor de vereiste betrouwbaarheid en levensduur van het product. Naast een algemene visuele beoordeling van het systeem is een regelmatige reiniging van de batterij noodzakelijk om de beschikbaarheid en de naleving van de voorschriften ter voorkoming van ongevallen te garanderen. Bovendien wordt vloeibaar elektrolyt gebruikt in gesloten loodzuurbatterijen, zodat waterstof en zuurstofgas worden geproduceerd door de constante afbraak van water. Het "gebruikte" water moet van tijd tot tijd worden bijgevuld.

 • Optische controle van het energiesysteem
 • Reinigen van het batterijoppervlak
 • Cellen bijvullen met gedestilleerd water


Batterij-inspectie
De batterij wordt getest volgens DIN EN IEC 62485-2 en de specificaties van de fabrikant. Het dient om er zeker van te zijn dat het batterijsysteem volgens de normen wordt behandeld en in overeenstemming met het product wordt gebruikt. Dit zorgt ervoor dat fouten zo snel mogelijk worden geïdentificeerd en dat er vooraf passende maatregelen worden genomen om fouten te voorkomen en mogelijke fouten te elimineren.

 • Uitvoeren van relevante metingen (spanningen, wisselstroom, elektrolytdichtheid/temperatuur, kamer-/kasttemperatuur)
 • Bepaling van het elektrolytniveau (alleen voor verzegelde celtypes)
 • Uitvoeren van relevante visuele inspecties (schroefverbindingen, paal/plaatgroei, mechanische beschadigingen, kast/kaders, netheid, ventilatie)
 • Testen van alle schroefverbindingen op dichtheid
 • Beoordeling van de algemene toestand

Batterijruimte-inspectie
De batterijruimte wordt getest in overeenstemming met zowel lokale als internationale normen en de specificaties van de fabrikant. Het dient om ervoor te zorgen dat de accu's in beschermde en, indien nodig, gesloten elektrische installaties worden gebruikt. Mogelijke soorten accommodatie zijn kamers, elektrische voorzieningen, containers of kasten. Deze ruimten moeten voldoen aan bepaalde veiligheidscriteria en speciale eisen, afhankelijk van het type en de grootte van de batterij. Met name de ontladingsweerstand van de vloer, de ventilatie van de ruimte en de markering met bepaalde waarschuwingsborden moeten door de klant in acht worden genomen voor het standaard gebruik van stationaire batterijsystemen.

 • Visuele controle van geïsoleerde onderdelen, afdekkingen en zekeringen
 • Visuele controle van de veiligheidsuitrusting (handschoenen, veiligheidsbril, schort, oogdouche, enz.)
 • Visuele controle van scheiders, zekeringen, speciale klemmen en aansluitkabels
 • Visuele controle van anti-paniekdeur, vloer, ventilatiesysteem
 • Visuele controle van waarschuwings- en informatieborden, evenals van etiketten en markeringen
 • Meting van de lekweerstand van de vloer
 • Meting van de ventilatie (luchtdebiet en luchtverversing)


Onderhoud van het apparaat
Apparaten zoals gelijkrichters, omvormers of veiligheidsverlichting worden getest in overeenstemming met zowel lokale als internationale normen en de specificaties van de fabrikant. Het dient om ervoor te zorgen dat het systeem volgens de norm wordt behandeld en productconform werkt. Dit zorgt ervoor dat fouten zo snel mogelijk worden geïdentificeerd en dat er vooraf passende maatregelen worden genomen om storingen te voorkomen en mogelijke fouten te elimineren.

 • Controleer de lader en stel de druppellading zo nodig bij.
 • Functietest met aangesloten verbruikers
 • Visuele controle van optische indicatielampen & signaallampen, weergaveapparaten (spanning, stroom, verbruikers), voor mechanische beschadigingen/vervormingen (binnen & buiten), printplaten en schakelaars, condensatoren, voor de netheid en voor de functie van de ventilator van het apparaat
 • Visuele controle van het schakelen en het loskoppelen (scheiders / schakelaars, zekeringen, ontkoppelingslipjes en speciale klemmen)
 • Meting van de ingangsspanning, -stroom en -frequentie
 • Meting van de uitgangsspanningen, -stromen en -frequentie
 • Meting van de retentiespanning, de stroom, de apparaatstroom en de gesuperponeerde wisselstroomcomponent
 • Het testen van het draaiveld
 • Inspectie van de bewakingsapparatuur


Apparaatinspectie
Het testen van een apparaat is gebaseerd op geldige normen en de specificaties van de fabrikant. Het dient om ervoor te zorgen dat het systeem wordt behandeld in overeenstemming met de normen en standaarden. Dit zorgt ervoor dat fouten zo snel mogelijk worden geïdentificeerd en dat er vooraf passende maatregelen worden genomen om fouten te voorkomen en mogelijke fouten te elimineren.

 • Controle van de lader en eventueel instellen van de onderhoudslading
 • Functionele test met aangesloten verbruikers
 • Visuele controle van controlelampjes & signaallampen, weergaveapparaten (spanning, stroom, belasting), mechanische beschadiging/vervorming (binnen & buiten), printplaten en schakelaars, netheid en functie van de ventilator van het apparaat
 • Meting van de ingangsspanning, -stroom en -frequentie
 • Meting van onderhoudsladingsspanning, -stroom, apparaatstroom en de gesuperponeerde wisselstroom
 • Inspectie van de bewakingsapparatuur
grid/sun | care classic

De voordelen
  Productgegevens:

  Productgroepservice


   

  Downloads


  Brochure

  TaalBestandsnaamBestandsgrootteDownload
  grid_service_line_brochure_de.pdf
  0.3 MB | pdf-file