rail | care

Energiesystemen voor personenvervoer en bestuurderloze transpoort systemen worden vaak blootgesteld aan extreme stress door wisselende bedrijfs- en gebruiksomstandigheden en omgevingsinvloeden. Daarom hebben deze toepassingen een strategie nodig die is aangepast aan het individuele gebruik om de beschikbaarheid van energie te garanderen en onnodige kosten te vermijden.

Onderhoud van de batterij

Van ons brede serviceportfolio, dat varieert van onderhoudscontracten tot full service oplossingen, inclusief het re-conditioneren van uw batterijen, bieden wij u zeer klant specifieke servicepakketten aan. Voor spoor gebonden toepassingen bieden wij zowel "on car" als "off car" service in uw depot, afhankelijk van uw wensen.

 • Controleer op ontbrekende of mechanisch beschadigde batterijcomponenten
 • Visuele controle van de cellen op lekkage
 • Water topping
 • Testen op corrosie
 • Het testen van de cel connectoren
 • Oppervlaktereiniging van de cellen
 • Het testen van de isolatieweerstand
 • Testen van de temperatuursensoren
 • Het testen van de dichtheid van de elektrolyten
 • Belasting- en capaciteitstest

Een belasting- en capaciteitstest wordt meestal uitgevoerd in de bedrijfstoestand van een accu, maar in sommige gevallen (bijv. acceptatietests, klantenspecificaties) wordt een voorafgaande laadbehandeling aanbevolen. De test wordt uitgevoerd in overeenstemming met DIN EN 60896-11 en de beschikbare gegevens van de fabrikant. Het dient om de accu te evalueren en te analyseren met betrekking tot de capaciteit en het gedrag onder belasting over een vooraf bepaalde periode. Hij kan flexibel worden gedefinieerd, rekening houdend met de interesse van de klant, de duur en de ontlading van de capaciteit, alsook met de maximaal mogelijke ontlaadstromen van de laadbak. Bovendien kan een dergelijke test op elk batterijsysteem worden uitgevoerd.

Plaatsing en demontage van de apparaten, evenals montage/demontage van de belastings- en meetcircuits

 • Het meten van de totale spanning tijdens en aan het einde van de test
 • Meting van alle cel-/blokspanningen tijdens en aan het einde van de test
 • Optioneel: continue eencellige meting over de gehele duur
 • Controleer de connectoren en schroefverbindingen op oververhitting.
 • Meten van de elektrische verbruiker of de belastingsstroom
 • Het meten van de elektrolyttemperatuur aan het einde van de test

Egalisatielading

Tussen de individuele cellen van een batterij kan het tot onaanvaardbaar grote verschillen van de celspanning komen onder onderhoudslading. In dit geval is een egalisatie- of kalibratielading nodig om de verschillen te compenseren en alle cellen weer op een consistent spanningsniveau te brengen. Andere redenen voor een egalisatielading kunnen zijn een diepe ontlading, sulfatering van de accu door onvoldoende lading of temperatuurverschillen tussen de cellen over een langere periode. Afwijkingen in de elektrolytdichtheid of spanningswaarden zijn ook kenmerken van een noodzakelijke egalisatielading. Deze lading wordt uitgevoerd in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant en kan worden uitgevoerd met behulp van de bestaande laadtechnologie of met een externe lader.

 • Plaatsen en verwijderen van gereedschappen en apparaten
 • Levering, configuratie en programmering van de lader (alleen externe lader)
 • De batterij indien nodig loskoppelen - De celaansluitingen/kabels aansluiten
 • Meting van de celspanning voor en na egalisatielading
 • Meting van de dichtheid en de temperatuur van het elektrolyt voor, tijdens en na het laden.
rail | care

De voordelen
  Productgegevens:

  Productgroepservice


   

  Downloads


  Brochure

  TaalBestandsnaamBestandsgrootteDownload
  rail_service_line_brochure_de.pdf
  0.2 MB | pdf-file
  rail_service_line_brochure_en.pdf
  0.2 MB | pdf-file
  rail_service_line_brochure_zh.pdf
  1.3 MB | pdf-file