trak | care

Met behulp van een technische inspectie brengen we de algehele conditie van uw batterij in kaart. Dit geeft u een goed inzicht in de huidige conditie van uw accu. Dit overzicht minimaliseert het aantal storingen en gevaarlijke situaties en garandeert een ongestoord en veilig bedrijfsproces.

 • Visuele inspectie op onvolkomenheden, mechanische beschadigingen en mogelijke risico's
 • Visuele controle op beschadigingen of oxidatieve beschadigingen van de stekker, kabel, connector en klemmen en slijtage van de connectorcontacten.
 • Visuele controle van de lade op vervormingen en elektrolyt in de lade
 • Visuele controle van de gehele Aquafill-leiding en Aquafill-pluggen
 • Visuele controle van het elektrolytniveau met Aquafill - stekkers of andere vulniveau-indicatoren
 • Meting van de totale spanning en alle celspanningen
 • Meting van de elektrolytdichtheid van enkele cellen
 • Opstellen van een gedetailleerd testrapport en het laatste adviesgesprek

Reinigen van tractiebatterijen Een schone batterij is noodzakelijk, niet alleen vanwege het uiterlijk, maar ook om ongelukken en materiële schade te voorkomen en om de levensduur en beschikbaarheid van de batterijen te verkorten. Het reinigen van celdragers, schalen, rekken en isolatoren is noodzakelijk om de vereiste isolatie van de cellen tegen elkaar, tegen de grond of tegen vreemde geleidende delen te behouden. Bovendien wordt schade door corrosie en kruipstromen vermeden.

 • Reiniging van de accu's met natte of vochtige middelen zonder de-installatie van de cellen
 • Incl. Opzuigen, terugvoeren en afvoeren van reinigingswater Topping-Up Cellen Een geventileerde batterij bevat gedemineraliseerd water in elke cel. Samen met zwavelzuur zorgt dit water ervoor dat het chemische proces perfect functioneert. Elke cel moet worden voorzien van voldoende water. Als de loodplaten in de cel "droog" zijn, bestaat het risico op schade en capaciteitsvermindering. Het is daarom belangrijk om het waterniveau op peil te houden. Het water verdampt echter tijdens het laden en lossen. Om een optimale werking van de batterij te garanderen, is het daarom noodzakelijk om het waterniveau te controleren en regelmatig bij te vullen. Hierdoor blijft het elektrolytniveau dat de positieve en negatieve platen in de batterij met elkaar verbindt op peil. Het is belangrijk dat de batterij niet te veel wordt gevuld. Als de batterij te vol is, zal deze tijdens het gebruik en het laden door de brandstoftankdop heen lekken.
 • Accu's na het opladen bijvullen met gedemineraliseerd water tot het juiste niveau
 • Voor batterijen met of zonder centraal toppingssysteem, bijv. Aquafill Laderinspectie Als onderdeel van de revisie, zetten we uw laders door hun tempo. In veel landen die wettelijk zijn voorgeschreven (bijv. DGUV V3 in Duitsland), garandeert de regelmatige revisie de veiligheid voor mens en machine.
  • Herkeuring volgens DGUV-V3
  • Visuele controle van de behuizing op mechanische schade
  • Visuele controle van de laadkabel en de stekkers op beschadigingen
  • Noteer de gegevens van de lader
  • Documentatie
  • Verrichtingstest
  • Vul de inspectiesticker in en bevestig deze
  Egalisatielader Tussen de individuele cellen van een batterij kan het tot onaanvaardbaar grote verschillen van de celspanning komen onder onderhoudslading. In dit geval is een egalisatie- of kalibratielading nodig om de verschillen te compenseren en alle cellen weer op een consistent spanningsniveau te brengen. Andere redenen voor een egalisatielading kunnen zijn een diepe ontlading, sulfatering van de accu door onvoldoende lading of temperatuurverschillen tussen de cellen over een langere periode. Afwijkingen in de elektrolytdichtheid of spanningswaarden zijn ook kenmerken van een noodzakelijke egalisatielading. Deze lading wordt uitgevoerd in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant en kan worden uitgevoerd met behulp van de bestaande laadtechnologie of met een externe lader.
  • Plaatsen en verwijderen van gereedschappen en apparaten
  • Levering, configuratie en programmering van de lader (alleen externe lader)
  • De batterij indien nodig loskoppelen - De celaansluitingen/kabels aansluiten
  • Meting van de celspanning voor en na egalisatielading
  • Meting van de dichtheid en de temperatuur van het elektrolyt voor, tijdens en na het laden.
trak | care

Description
De voordelen

De voordelen
  Productgegevens:

  Productgroepservice