Oferty Pracy w HOPPECKE

Stań się częścią zespołu! Dowiedz się więcej o swoich perspektywach zawodowych w HOPPECKE!

Przeglądaj oferty pracy

Oferty pracy

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: rekrutacja(at)hoppecke.pl

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o. o., ul. Logistyczna 10 63-006 Śródka, w celu realizacji procesu rekrutacji.” 

Administratorem Państwa danych osobowych jest „HOPPECKE Baterie Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Śródka (63-006), ul. Logistyczna 10 („HOPPECKE”). Kontakt mailowy: iod@hoppecke.pl. Dane są wykorzystywane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji przez HOPPECKE, a jeśli wyrażą Państwo zgodę, również w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy Kodeksu pracy, a w zakresie nieobjętym przepisami Kodeksu pracy – Państwa zgoda, która może być przez Państwa odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi kadrowo-księgowe oraz IT. Państwa dane przechowujemy do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych (wówczas usuwamy Państwa dane po upływie 2 lat). Są Państwo uprawnieni do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania Państwa danych, usunięcia Państwa danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (tam, gdzie podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda), przenoszenia danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych określonych w Kodeksie pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Nie podejmujemy wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji.

Operator produkcyjny

26.08.2021
Miejsce pracy: Śródka k. Poznania (gm. Kleszczewo)

Oczekiwania: 
1. Wykształcenie min. zawodowe.
2. Doświadczenie w pracy na liniach produkcyjnych.
3. Zmysł techniczny, pozwalający opanować obsługę urządzeń, właściwie zareagować na awarię, rozwiązać problem techniczny.
4. Podstawowa umiejętność czytania dokumentacji technicznej i produkcyjnej.
5. Gotowość do pracy w systemie zmianowym (4-brygadowym).
6. Umiejętność obsługi komputera.
7. Umiejętności manualne.
8. Dokładność i zaangażowanie.
9. Motywacja do pracy.
10. Umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowość.

Zakres obowiązków:
1. Praca fizyczna na produkcji.
2. Obsługa oraz nadzór nad pracą maszyn produkcyjnych.
3. Kontrolowanie i rejestracja parametrów procesu produkcyjnego.
4. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie maszyny i jej bieżąca konserwacja.
5. Utrzymanie standardów czystości: czyszczenie maszyny oraz obszaru produkcyjnego.
6. Aktywny udział w procesie usprawnień.
7. Sporządzanie raportów produkcji.

Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
3. Ubezpieczenie grupowe.
4. Dofinansowanie do wypoczynku oraz bony na święta.
5. Szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego.
6. Przyjazną atmosferę w pracy oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań.
7. Imprezy integracyjne.

Specjalista ds. obsługi klienta

16.09.2021
Miejsce pracy: Śródka k. Poznania (gm. Kleszczewo)

Oczekiwania: 
1. Wykształcenie wyższe oraz min. 3 lata doświadczenia z zakresu obsługi klienta.
2. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
3. Znajomość narzędzi MS Office (w szczególności Excel).
4. Czynne prawo jazdy kat. B.
5. Wysoka kultura osobista, komunikatywność i łatwość w utrzymywaniu trwałych relacji z klientem zewnętrznym.
6. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy.
7. Umiejętności negocjacyjne.
8. Mile widziana znajomość programu SAP.

Zakres obowiązków:
1. Obsługa klientów firmy krajowych oraz zagranicznych (m.in. ofertowanie, utrzymywanie bieżących kontaktów, monitorowanie stanów magazynowych pod kątem potrzeb klienta, przyjmowanie i realizacja zamówień).
2. Dbanie o pozytywny wizerunek firmy oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami i partnerami handlowymi.
3. Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z obsługą klienta oraz definiowanie działań naprawczych wraz z całym zespołem Łańcucha Dostaw.
4. Wprowadzanie ulepszeń w ramach procesu.
5. Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentacji papierowej i elektronicznej oraz współpraca z poszczególnymi działami w firmie.
6. Współpraca z pozostałymi obszarami Łańcucha Dostaw (Planowanie, Zakupy, Logistyka) oraz Działem Produkcji.

Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
3. Ubezpieczenie grupowe.
4. Dofinansowanie do wypoczynku oraz bony na święta.
5. Szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego.
6. Przyjazną atmosferę w pracy oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań.

Koordynator logistyki

30.08.2021
Miejsce pracy: Śródka k. Poznania (gm. Kleszczewo)

Oczekiwania: 
1. Wykształcenie minimum średnie.
2. Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
3. Uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi.
4. Dobra znajomość pakietu MS Office oraz doświadczenie przy obsłudze systemu informatycznego w zakresie gospodarki magazynowej.
5. Umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowość.
6. Samodzielność oraz zmysł organizacyjny.
7. Systematyczność, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
8. Gotowość do pracy w systemie zmianowym (3-zmianowym, 4-brygadowym).

Zakres obowiązków:
1. Przyjmowanie dostaw do ewidencji SAP oraz ich kontrola pod względem ilościowym i jakościowym.
2. Wydawanie materiałów do produkcji.
3. Kompletacja i wysyłka zamówień.
4. Organizacja pracy magazynu.
5. Obsługa operacji magazynowych w systemie informatycznym.
6. Prowadzenie dokumentacji magazynowej.
7. Dbanie o porządek na magazynie oraz o bezpieczeństwo.
8. Udział w inwentaryzacjach rocznych i doraźnych.

Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
3. Ubezpieczenie grupowe.
4. Dofinansowanie do wypoczynku oraz bony na święta.
5. Szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego.
6. Przyjazną atmosferę w pracy oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań.
7. Imprezy integracyjne.

Technik diagnostyki

26.08.2021
Miejsce pracy: Śródka k. Poznania (gm. Kleszczewo)

Oczekiwania:
1. Wykształcenie: zawodowe lub średnie (mile widziane techniczne).
2. Doświadczenie: mile widziane w laboratorium diagnostycznym kontroli produkcji (przygotowywanie próbek, wykonywanie testów i raportów).
3. Umiejętności: przygotowywanie próbek, wykonywanie testów zgodnie z instrukcjami badań, opracowywanie raportów wyników.
4. Komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz znajomość MS Office.

Zakres obowiązków:
1. Nadzór nad laboratorium diagnostycznym (wyposażenie/produkty).
2. Nadzór nad dokumentacją w laboratorium: plany kontroli/metody/zapisy itd.
3. Wykonywanie testów diagnostycznych produktów i półproduktów:
a) przygotowanie próbek,
b) testy diagnostyczne,
c) raportowanie wyników.

Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
3. Ubezpieczenie grupowe.
4. Dofinansowanie do wypoczynku oraz bony na święta.
5. Szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego.
6. Przyjazną atmosferę w pracy oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań.

Lider laboratorium

26.08.2021
Miejsce pracy: Śródka k. Poznania (gm. Kleszczewo)

Oczekiwania:
1. Wykształcenie wyższe chemiczne (mile widziane: Technologia chemiczna lub kierunki pokrewne).
2. Doświadczenie – mile widziane w laboratorium chemicznym kontroli produkcji (wykonywanie analiz na spektrometrze ASA/ICP, opracowywanie metod badań).
3. Umiejętności – znajomość i zastosowanie metod analitycznych.
4. Komunikatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność planowania i ustalania priorytetów, znajomości MS Office.
5. Znajomość języków angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:
1. Nadzór nad laboratorium chemicznym (wyposażenie, chemikalia, dokumentacja).
2. Nadzór nad dokumentacją w laboratorium: plany kontroli, metody, zapisy itd.
3. Wykonywanie analiz chemicznych komponentów i półproduktów:
a) przygotowanie próbek,
b) analiza miareczkowa,
c) analiza instrumentalna na spektrometrze,
d) raportowanie wyników.

Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
3. Ubezpieczenie grupowe.
4. Dofinansowanie do wypoczynku oraz bony na święta.
5. Szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego.
6. Przyjazną atmosferę w pracy oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań.

Kontroler jakości

20.08.2021
Miejsce pracy: Śródka k. Poznania (gm. Kleszczewo)

Oczekiwania:
1. Wykształcenie: zawodowe lub średnie (mile widziane techniczne).
2. Doświadczenie: mile widziane w kontroli jakości produkcji oraz w pomiarach wyrobu i komponentów.
3. Umiejętności związane z mierzeniem półproduktów, kontrolą procesu oraz znajomość narzędzi jakościowych.
4. Komunikatywność, dobra organizacja pracy, znajomości MS Office będą dodatkowym atutem.
5. Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym.

Zakres obowiązków:
1. Nadzór nad jakością wewnętrzną procesu produkcyjnego (m.in. raportowanie niezgodności, wykonywanie kontroli i audytów procesu i wyrobu, wsparcie w tworzeniu dokumentacji jakościowej).
2. Szkolenia i wsparcie procesu produkcji, tzw. „Głos Jakości” na produkcji.
3. Analiza przyczyn problemów procesu produkcyjnego.
4. Definiowanie planów działań korygujących i zapobiegawczych.

Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
3. Ubezpieczenie grupowe.
4. Dofinansowanie do wypoczynku oraz bony na święta.
5. Szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego.
6. Przyjazną atmosferę w pracy oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań.

Inżynier procesu logistyki

13.08.2021
Miejsce pracy: Śródka k. Poznania (gm. Kleszczewo)

Oczekiwania:
1. Wykształcenie wyższe, techniczne (preferowana: inżynieria procesów).
2. Udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku (w obszarze projektowania procesów dot. m.in. przepływu materiałowego, inżynierii logistycznej w firmie produkcyjnej).
3. Praktyczna znajomość metod optymalizacji procesów i standaryzacji pracy, eliminacji marnotrawstwa oraz zasad ciągłego doskonalenia.
4. Praktyczna znajomość programu Excel.
5. Znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2.
6. Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.
7. Dobra organizacja pracy własnej.
8. Postawa proaktywna, samodzielność oraz konsekwencja w realizacji zadań.

Zakres obowiązków:
1. Projektowanie i wprowadzanie rozwiązań optymalizujących procesy logistyczno-magazynowe w zakładzie produkcyjnym.
2. Podejmowanie działań zmierzających do stałej modyfikacji pracy ERP, wprowadzanie rozwiązań usprawniających.
3. Dobór optymalnego wyposażenia magazynowego, niezbędnego do sprawnego funkcjonowania magazynu.
4. Przygotowywanie raportów jakościowych dotyczące pracy obszaru logistyki.
5. Ścisła współpracował z Działem Produkcji.
6. Analiza zgłaszanych reklamacji – eliminowanie przyczyny ich powstawania.

Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
3. Ubezpieczenie grupowe.
4. Dofinansowanie do wypoczynku oraz bony na święta.
5. Szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego.
6. Przyjazną atmosferę w pracy oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań.

Technik Serwisu

09.07.2021
Miejsce pracy: Śródka k. Poznania (gm. Kleszczewo)

Oczekiwania:
1. Doświadczenie w pracy na stanowisku serwisanta urządzeń elektrycznych.
2. Wykształcenie zawodowe (preferowane elektryczne lub elektroniczne).
3. Umiejętność obsługi komputera (MS Office), programy serwisowe.
4. Prawo jazdy kat. B.
5. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy, planowania oraz ustalania priorytetów służbowych.

Mile widziane:
1. Uprawnienia SEP do 1 kV z uwzględnieniem akumulatorów i urządzeń prostownikowych.
2. Uprawnienia na wózki widłowe.

Zakres obowiązków:
1. Przeglądy techniczne oraz montaże systemów zasilania z bateriami akumulatorów u klienta na ternie wielkopolski oraz wyjazdy w delegacje (głównie województwa: zachodnio-pomorskie oraz lubuskie).
2. Naprawy, wymiany podzespołów i sprawdzanie poprawności działania systemów zasilania.
3. Konfiguracja urządzeń, sporządzanie raportów przy pomocy oprogramowania serwisowego.
4. Zbieranie informacji dotyczących ilości i rodzaju osprzętu bateryjnego będącego na wyposażeniu klienta.

Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
3. Ubezpieczenie grupowe.
4. Dofinansowanie do wypoczynku oraz bony na święta.
5. Szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego.
6. Przyjazną atmosferę w pracy oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań.
7. Imprezy integracyjne.

Brygadzista produkcyjny

07.07.2021
Miejsce pracy: Śródka k. Poznania (gm. Kleszczewo)

Oczekiwania:
1. Wykształcenie zawodowe, mile widziane średnie techniczne.
2. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem produkcyjnym.
3. Umiejętność współpracy w zespole i dobra komunikacja.
4. Umiejętność podejmowania decyzji, ustalania priorytetów oraz rozwiązywania problemów.
5. Bardzo dobra organizacja pracy.
6. Nastawienie na ciągłe doskonalenie i poszerzanie wiedzy o produkcie i procesie.
7. Gotowość do pracy w systemie zmianowym (3-zmianowym, 4-brygadowym).
8. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i produkcyjnej.
9. Umiejętność obsługi pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel).
10. Znajomość języka angielskiego (mile widziana).

Zakres obowiązków:
1. Organizacja pracy i zarządzanie zespołem produkcyjnym (ok. 10-12 os. na zmianę).
2. Kontrola i monitorowanie wskaźników produkcyjnych, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
3. Przygotowywanie raportów, zestawień oraz kalkulacji na potrzeby organizacji.
4. Podnoszenie efektywności procesu produkcji poprzez proponowanie i wdrażanie nowych rozwiązań.
5. Utrzymanie ciągłości produkcji oraz realizacja celów produkcyjnych.
6. Zarządzanie zmianą w organizacji.
7. Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP w zespole.
8. Wsparcie zespołu w bieżących działaniach.
9. Współpraca z innymi działami w firmie.

Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
3. Ubezpieczenie grupowe.
4. Dofinansowanie do wypoczynku oraz bony na święta.
5. Szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego.
6. Przyjazną atmosferę w pracy oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań.
7. Imprezy integracyjne.

Magazynier

07.07.2021
Miejsce pracy: Śródka k. Poznania (gm. Kleszczewo)

Oczekiwania:
1. Wykształcenie minimum zawodowe.
2. Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
3. Uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi.
4. Dobra znajomość pakietu MS Office oraz doświadczenie przy obsłudze systemu informatycznego w zakresie gospodarki magazynowej.
5. Umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowość.
6. Samodzielność oraz zmysł organizacyjny.
7. Systematyczność, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
8. Gotowość do pracy w systemie zmianowym (3-zmianowym, 4-brygadowym).

Zakres obowiązków:
1. Przyjmowanie dostaw oraz ich kontrola pod względem ilościowym i jakościowym.
2. Wydawanie materiałów do produkcji.
3. Kompletacja i wysyłka zamówień.
4. Obsługa operacji magazynowych w systemie informatycznym.
5. Prowadzenie dokumentacji magazynowej.
6. Dbanie o porządek na magazynie oraz o bezpieczeństwo.
7. Udział w inwentaryzacjach rocznych i doraźnych.

Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
3. Ubezpieczenie grupowe.
4. Dofinansowanie do wypoczynku oraz bony na święta.
5. Szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego.
6. Przyjazną atmosferę w pracy oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań.
7. Imprezy integracyjne.

Serwisant

02.07.2021
Miejsce pracy: Niepołomice (woj. małopolskie)

Oczekiwania:
1. Wykształcenie zawodowe (preferowane elektryczne lub elektroniczne).
2. Umiejętność obsługi komputera (MS Office) i programów serwisowych.
3. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy, planowania oraz ustalania priorytetów.

Mile widziane:
1. Uprawnienia SEP do 1 kV z uwzględnieniem akumulatorów i urządzeń prostownikowych.
2. Uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych.

Zakres obowiązków:
1. Przeglądy techniczne baterii akumulatorów w siedzibie klienta.
2. Naprawy, wymiany podzespołów i sprawdzanie poprawności działania urządzeń ładujących.
3. Konfiguracja urządzeń, sporządzanie raportów przy pomocy oprogramowania serwisowego.
4. Zbieranie informacji dotyczących ilości i rodzaju osprzętu będącego na wyposażeniu klienta.

Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
3. Ubezpieczenie grupowe.
4. Dofinansowanie do wypoczynku oraz bony na święta.
5. Szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego.
6. Przyjazną atmosferę w pracy oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań.
7. Imprezy integracyjne.

Inżynier procesu produkcji baterii akumulatorów

01.07.2021
Miejsce pracy: Śródka k. Poznania (gm. Kleszczewo)

Oczekiwania: 
1. Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy przy produkcji baterii akumulatorów.
2. Wykształcenie wyższe – techniczne, preferowany kierunek: Technologia Chemiczna/Elektrochemia.
3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (min. B2).
4. Znajomość MS Office (Excel i Word).
5. Zdolność analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków.
6. Zorientowanie na cele i umiejętność rozwiązywania problemów.
7. Samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja czasu pracy.

Mile widziana: Znajomość systemu SAP.

Zakres obowiązków:
1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów produkcji baterii akumulatorów.
2. Prowadzenie działań standaryzujących i optymalizujących procesy produkcyjne.
3. Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji technicznej procesów produkcyjnych.
4. Sporządzanie analiz efektywności i zdolności procesów produkcyjnych, w tym także analiz kosztowych.
5. Udział w planowaniu, zarządzaniu i koordynacja powierzonych projektów.

Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
3. Ubezpieczenie grupowe.
4. Dofinansowanie do wypoczynku oraz bony na święta.
5. Szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego.
6. Przyjazną atmosferę w pracy oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań.

Technik Serwisu

28.05.2021
Miejsce pracy: Śródka k. Poznania (gm. Kleszczewo)

Oczekiwania: 
1. Doświadczenie w pracy na stanowisku serwisanta urządzeń elektrycznych.
2. Wykształcenie techniczne (preferowane elektryczne lub elektroniczne).
3. Prawo jazdy kat. B.
4. Umiejętność obsługi komputera (MS Office), programy serwisowe.
5. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy, planowania oraz ustalania priorytetów służbowych.

Mile widziane:
1. Uprawnienia SEP do 1 kV z uwzględnieniem akumulatorów i urządzeń prostownikowych.
2. Uprawnienia na wózki widłowe.

Zakres obowiązków:
1. Przeglądy techniczne oraz montaże systemów zasilania z bateriami akumulatorów. Większość prac na terenie regionu północnej i zachodniej Polski (głównie województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie).
2. Naprawy, wymiany podzespołów i sprawdzanie poprawności działania systemów zasilania.
3. Konfiguracja urządzeń, sporządzanie raportów przy pomocy oprogramowania serwisowego.
4. Zbieranie informacji dotyczących ilości i rodzaju osprzętu bateryjnego będącego na wyposażeniu klienta.

Oferujemy:
1. Umowę o pracę na korzystnych warunkach.
2. Możliwość intensywnego rozwoju zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji i szkolenia.
3. Ciekawą pracę w młodym zespole w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na runku.
4. Atrakcyjny pakiet wynagrodzenia.

Brygadzista Serwisu (mobilny)

28.05.2021
Miejsce pracy: Łódź / Inowrocław

Oczekiwania: 
1. Doświadczenie w pracy na stanowisku serwisanta urządzeń elektrycznych.
2. Wykształcenie koniecznie techniczne (preferowane elektryczne lub elektroniczne).
3. Konieczne uprawnienia SEP E+D pow. 1 kV z uwzględnieniem akumulatorów i urządzeń prostownikowych oraz uprawnienia na wózki widłowe.
4. Umiejętność obsługi komputera (MS Office), programy serwisowe.
5. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy, planowania oraz ustalania priorytetów.

Zakres obowiązków:
1. Montaże, nadzór i przeglądy techniczne systemów zasilania z bateriami akumulatorów.
2. Naprawy, wymiany podzespołów i sprawdzanie poprawności działania systemów zasilania i baterii akumulatorów.
3. Konfiguracja urządzeń, sporządzanie raportów przy pomocy oprogramowania serwisowego.
4. Sporządzanie raportów dotyczących ilości i rodzaju osprzętu bateryjnego będącego na wyposażeniu klienta.
5. Liczne wyjazdy serwisowe i delegacje.

Oferujemy:
1. Umowę o pracę na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem próbnym.
2. Możliwość intensywnego rozwoju zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji i szkolenia.
3. Ciekawą pracę w młodym zespole w firmie o ugruntowanej pozycji na runku.
4. Atrakcyjny pakiet wynagrodzenia.

Elektryk (Utrzymanie Ruchu)

26.04.2021
Miejsce pracy: Śródka k. Poznania (gm. Kleszczewo)

Oczekiwania: 
1. Ukończenie szkolenia zawodowego jako technik elektryk lub elektromonter, wykształcenie średnie techniczne.
2. Min. 2-letni staż pracy w zakładzie produkcyjnym na takim samym lub podobnym stanowisku.
3. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
4. Uprawnienia SEP do 1kV.
5. Umiejętność programowania paneli Siemens, programowanie PLC (mile widziana).

Zakres obowiązków:
1. Utrzymanie ciągłości ruchu działania maszyn w zakładzie produkcyjnym.
2. Kontrola prawidłowego działania maszyn i urządzeń.
3. Nadzór nad bezpieczeństwem osób pracujących przy urządzeniach.
4. Prowadzenie bieżących oraz okresowych przeglądów maszyn i urządzeń.

Oferujemy:
1. Umowa o pracę, atrakcyjny pakiet wynagrodzeń (ubezpieczenie grupowe).
2. Praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
3. Możliwość rozwoju w organizacji o zasięgu globalnym.
4. Aktywny udział w rozwoju firmy.
5. Kompleksowy pakiet świadczeń socjalnych oraz szkolenia i rozwój.

Mechanik (Utrzymanie Ruchu)

26.04.2021
Miejsce pracy: Śródka k. Poznania (gm. Kleszczewo)

Oczekiwania: 
1. Ukończenie szkolenia zawodowego jako mechanik lub ukończenia technikum – inżynieria mechaniczna.
2. Wieloletnie doświadczenie w obszarach produkcyjnych lub okołoprodukcyjnych średnich przedsiębiorstw przemysłowych.
3. Zaangażowanie w powierzone obowiązki.

Zakres obowiązków:
1. Nadzór nad obszarami produkcyjnymi jako łącznik między konserwacją a inżynierią procesową.
2. Naprawa i konserwacja maszyn w przypadku awarii lub usterek mechanicznych.
3. Nadzór nad bezpieczeństwem osób pracujących przy urządzeniach.
4. Przeprowadzenia kontroli systemów mechanicznych, zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania, uruchomienia oraz wyłączenia.

Oferujemy:
1. Umowa o pracę, atrakcyjny pakiet wynagrodzeń (ubezpieczenie grupowe).
2. Praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
3. Możliwość rozwoju w organizacji o zasięgu globalnym.
4. Aktywny udział w rozwoju firmy.
5. Kompleksowy pakiet świadczeń socjalnych oraz szkolenia i rozwój.