Revízia trakčných batérií pre priemyselné vozíky

Každoročná kontrola batérií na mechanické poškodenie, ako aj meranie napätia článkov a hustoty elektrolytu zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku batérií a ich maximálnu životnosť.

Revízia trakčných batérií pre priemyselné vozíky

Popis
Technické údaje
Výhody

Technické údaje


 • Priemyselné vozíky
 • Účelové vozidlá
 • Poľnohospodárske a stavebné stroje
 • Zdvíhacie plošiny
 • Čistiace stroje
 • Invalidné vozíky a rehabilitačné zariadenia
 • Iné


Údaje o výrobku:

Skupina produktov Služby


 

Vaše výhody

 • Vizuálna kontrola nepravidelností, mechanických poškodení a potenciálnych nebezpečenstiev
 • Vizuálna kontrola poškodenia, opotrebovania alebo oxidácie príslušenstva a krytov článkov
 • Vizuálna kontrola nosiča na prítomnosť poškodení a prítomnosť tekutín
 • Vizuálna kontrola celého AquaFill systému - hadičiek, spojov a zátok
 • Vizuálna kontrola hladiny elektrolytu pomocou zátok AQF alebo iných zariadení
 • Meranie celkového napätia a napätí všetkých článkov
 • Meranie hustoty elektrolytu v jednotlivých článkoch, ktoré sú pri meraní napätia hraničné
 • Vypracovanie podrobnej revíznej správy a ďalšie odporúčania
 • Predpoklad: Batéria musí byť k dispozícii a musí byť v testovateľnom, čistom stave.
 
Záujem / otázky?
V prípade otázok alebo požiadaviek na produkt vyplňte náš kontaktný formulár