Elektrárne

Servisné riešenia pre batérie a systémy skladovania energie pre elektrárne

Find out more

Servisné riešenia pre batérie a systémy skladovania energie pre elektrárne

Elektrárne sú zodpovedné za výrobu elektrickej energie a v niektorých prípadoch aj za výrobu tepelnej energie. Generátory sa používajú na premenu mechanickej energie na elektrickú. Batérie sa používajú na uskladnenie tejto energie alebo na zabezpečenie systému pomocou systémov UPS.

Aby sa predišlo poruche systému zásobovania energiou, je nevyhnutné, aby sa batériové systémy pravidelne kontrolovali a udržiavali. Elektrárne majú zvyčajne veľmi vysoké bezpečnostné požiadavky. Naše koncepcie služieb v spojení s vyškoleným a kvalifikovaným personálom sa prispôsobujú všetkým špeciálnym požiadavkám.

Naše služby v oblasti skladovania energiegrid | care classic - view details

grid | care classic

Činnosti na udržanie nominálneho stavu batérií

Viac informácií
grid | care advanced - view details

grid | care advanced

Okrem bežných služieb ako je inštalácia, údržba, oprava alebo kapacitná skúška vám HOPPECKE ponúka aj balíky služieb prispôsobené vašim potrebám.

Viac informácií
grid | Inspection battery - view details

Test batérie

Činnosti na kontrolu prevádzky batérie podľa noriem a štandardov

Viac informácií
grid | Battery Maintenance

Údržba batérie

Činnosti na udržanie nominálneho stavu batérií

Viac informácií
grid | Battery Room Inspection - view details

Test batériovej miestnosti

Činnosti na kontrolu skladovania batériových systémov v súlade s normami

Viac informácií
grid | Rectifier Inspection - view details

Test usmerňovača

Činnosti na overenie prevádzky usmerňovača v súlade s normami

Viac informácií
grid | Inverter Inspection

Test meniča

Činnosti na kontrolu prevádzky meniča v súlade so štandardom

Viac informácií
grid | Equalization Charge - view details

Vyrovnávacie nabíjanie

Nabíjanie batérie na vyrovnanie rozdielov napätia medzi článkami

Viac informácií
grid | Load- & Capacity Test - view details

Test zaťaženia a kapacity

Hodnotenie kapacity batérie a jej správania pri zaťažení

Viac informácií
grid | Thermography

Termografia

Monitorovanie teploty batérie a komponentov

Viac informácií
grid | Maintenance of Devices

Údržba zariadení

Činnosti na udržanie nominálneho stavu batérií

Viac informácií
Support-Hotline

HOT-line servis

Profesionálna podpora produktov a aplikácií

Viac informácií
Spare Parts

Náhradné diely

Dodávka originálnych náhradných dielov HOPPECKE pre všetky aplikácie

Viac informácií
Customer Training

Školenie zákazníkov

Školenie v oblasti prevádzky, údržby a opráv

Viac informácií