Poľnohospodárstvo a lesníctvo, stavebníctvo

Servisné riešenia pre batérie a systémy skladovania energie pre poľnohospodárstvo, a lesníctvo a stavebníctvo

Find out more

Servisné riešenia pre batérie a systémy skladovania energie pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a stavebníctvo

Tam, kde je to pre ostatných príliš hlučné a špinavé, sa naozaj rozbehnete. Či už v stavebníctve, alebo v lesníctve a poľnohospodárstve: Menšie stroje sú čoraz častejšie poháňané elektricky.
Pri takom množstve nečistôt, hluku a vibrácií sú však elektrické pohony a batérie vystavené každodennej skúške. Pravidelná údržba systémov je preto nevyhnutná na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku a bezpečnosti vodiča.

S trak | systemizer dynamics poskytuje HOPPECKE nielen energetický systém dokonale navrhnutý na tieto výzvy, ale stará sa aj o profesionálnu údržbu a opravy.

Naše ponuky služieb v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva, stavebníctvatrak | care - view details

trak | care

Pomocou technickej kontroly zmapujeme celkový stav vašej batérie. Získate tak dobrý prehľad o aktuálnom stave vašej batérie. Tento prehľad minimalizuje počet porúch a nebezpečných situácií a zaručuje ...

Viac informácií
trak | Inspection of traction batteries - view details

Revízia trakčných batérií pre priemyselné vozíky

Kontrola batérií pre priemyselné vozíky

Viac informácií
trak | Cleaning of traction batteries - view details

Neutralizácia trakčnej batérie

Čistenie batériových systémov na zaistenie bezpečnosti a dlhej životnosti

Viac informácií
Topping up cells with water - view details

grid | Dopĺňanie vody do trakčných batérií

Zabezpečenie optimálnej hladiny elektrolytu

Viac informácií
trak | Inspection of chargers - view details

Revízia nabíjača

Činnosti na kontrolu prevádzky nabíjača v súlade s normami a štandardmi

Viac informácií
trak | Rental & Refurbishment - view details

Prenájom a renovácia

Keď sa kapacity v logistike rýchlo menia, ponuka pomáha spoľahlivo a lacno: Čoraz viac spoločností si batérie, nabíjače a príslušenstvo prenajíma alebo používa repasované batérie.

Viac informácií
Equalization Charge

Vyrovnávacie nabíjanie

Nabíjanie batérie na vyrovnanie rozdielov napätia medzi článkami

Viac informácií
trak | analyzer - view details

trak | analyzer

Analyzujeme údaje o batérii a nabíjači a na základe týchto údajov optimalizujeme váš batériový park.

Viac informácií
trak | ecomizer - view details

trak | ecomizer

So systémom HOPPECKE ecomizer na požiadanie naplánujeme, financujeme, nainštalujeme a prevádzkujeme váš energetický systém - platíte len za spotrebovanú trakčnú energiu.

Viac informácií
Support-Hotline

HOT-line servis

Profesionálna podpora produktov a aplikácií

Viac informácií
Spare Parts

Náhradné diely

Dodávka originálnych náhradných dielov HOPPECKE pre všetky aplikácie

Viac informácií
Customer Training

Školenie zákazníkov

Školenie v oblasti prevádzky, údržby a opráv

Viac informácií