UPS Systémy

Servisné riešenia pre batérie a systémy skladovania energie pre systémy UPS

Find out more

Servisné riešenia pre batérie a systémy skladovania energie pre systémy UPS

Či už v nemocniciach, riadiacich centrách, signalizačných skriniach alebo dátových centrách, systémy všade poskytujú neprerušiteľný zdroj napájania (UPS) na udržanie elektrickej siete v prípade poruchy. Všetky tieto aplikácie sú mimoriadne dôležité aj z hľadiska bezpečnosti. Vo väčšine prípadov sú zariadenia UPS napájané z batérií, čo znamená, že prípadná porucha akumulátorov by bola veľmi kritická.

Aby sa predišlo nákladom na dlhšie výpadky, odporúčajú sa preventívne servisné opatrenia. Dôverujte našim kompetenciám a využite naše rozsiahle portfólio servisných produktov.

Naše ponuky služieb v oblasti UPS systémygrid | care classic - view details

grid | care classic

Činnosti na udržanie nominálneho stavu batérií

Viac informácií
grid | care advanced - view details

grid | care advanced

Okrem bežných služieb, akými sú inštalácia, údržba, oprava alebo kapacitná skúška vám HOPPECKE ponúka aj balíky služieb prispôsobené vašim potrebám.

Viac informácií
grid | Inspection battery - view details

Test batérie

Činnosti na kontrolu prevádzky batérie podľa noriem a štandardov

Viac informácií
Battery Maintenance

Údržba batérie

Činnosti na udržanie nominálneho stavu batérií

Viac informácií
grid | Rectifier Inspection - view details

Test usmerňovača

Činnosti na overenie prevádzky usmerňovača v súlade s normami

Viac informácií
grid | Inverter Inspection

Test meniča

Činnosti na kontrolu prevádzky meniča v súlade so štandardom

Viac informácií
grid | Equalization Charge - view details

Vyrovnávacie nabíjanie

Nabíjanie batérie na vyrovnanie rozdielov napätia medzi článkami

Viac informácií
grid | Load- & Capacity Test - view details

Test zaťaženia a kapacity

Hodnotenie kapacity batérie a jej správania pri zaťažení

Viac informácií
grid | Thermography

Termografia

Monitorovanie teploty batérie a periférnych komponentov

Viac informácií
Maintenance of Devices - view details

Údržba zariadení

Činnosti na udržanie nominálneho stavu batérií

Viac informácií
Support-Hotline

HOT-line servis

Profesionálna podpora produktov a aplikácií

Viac informácií
Spare Parts

Náhradné diely

Dodávka originálnych náhradných dielov HOPPECKE pre všetky aplikácie

Viac informácií
Customer Training

Školenie zákazníkov

Školenie v oblasti prevádzky, údržby a opráv

Viac informácií