360° Energy Care

Hotline international: +49 2963 61 591

Find out more

Serviceconcepten van HOPPECKE

HOPPECKE Energy service Demi Water bijvullen

In een batterij zit in elke cel gedemineraliseerd water. Dit water samen met zwavelzuur zorgt er o.a. voor dat het chemisch proces goed functioneert. Elke cel moet zijn voorzien van voldoende water. Wanneer de loodplaten in de cel ‘droog’ komen te staan is er kans op schade en verminderende capaciteit. Het is dus belangrijk dat het waterniveau op peil blijft. Echter, bij het laad en ontlaad proces zal het water verdampen.
Om de optimale prestatie van de batterij te garanderen is het daarom noodzakelijk om het water niveau te controleren en periodiek bij te vullen. Hierdoor blijft het elektrolyt op peil, wat de positieve en negatieve platen in de batterij verbindt. Hierbij is het belangrijk dat de batterij niet te hoog wordt afgevuld. Een te hoog afgevulde batterij zal via de vuldoppen gaan lekken tijdens het gebruik en het laden.

 

 

Technische inspectie

Door middel van een technische inspectie brengen wij de algehele conditie van uw batterijen en laders in kaart. U krijgt hiermee een goed inzicht in de huidige staat van uw batterijen en laders. Door dit overzicht minimaliseert het aantal storingen, uitval en gevaarlijke situaties en garandeert u een onverstoord en veilig bedrijfsproces.
Tijdens een technische inspectie wordt de spanning van een batterij, cel voor cel, onbelast en/of belast, doorgemeten. Naast de spanning wordt het zuurgewicht (elektrolyt) gecontroleerd. De verhouding tussen spanning en zuurgewicht geeft een indicatie aangaande de conditie van de batterij. Daarnaast wordt er een visuele check van de batterij op veiligheid en juiste uitvoer van onderhoud uitgevoerd. Eventuele tekortkomingen kunnen gelijk hersteld worden door de inspecteur. Hiermee voorkomt u onveilige situaties voor u en uw personeel en waarborgt u de veiligheidssituatie binnen uw bedrijf.


Controleren & vervangen batterijcomponenten

Batterijen bestaan uit verschillende componenten die dagelijkse ingezet en belast worden. Hierdoor ontstaat slijtage en moeten soms delen vervangen worden om de juiste werking van de batterij, veiligheid en de continuïteit van uw bedrijfsproces te kunnen garanderen. HOPPECKE levert zowel complete batterijonderdelen als losse onderdelen zodat u uw batterij altijd in optimale staat kunt (laten) houden.

 

Batterij reinigen

Onder gelijke omstandigheden zal een schone batterij langer mee gaan dan een vuile batterij. Door het schoonmaken van het oppervlak kan men beter defecten en onjuistheden signaleren betreffende essentiële zaken als kabels, verbinders en polen. Tevens kan vuil overgangsweerstand en lekspanningen veroorzaken. Het regelmatig schoonmaken staat daarmee sterk in verband met de (verwachte) levensduur en veiligheid van de batterij.
Afhankelijk van de omstandigheden waarin een batterij werkzaam is kan er op verschillende manieren schoon gemaakt worden. In een relatief lichte, schone en droge operatie wordt vaak gekozen om een batterij met een doek veegschoon te houden. In een zware, stoffige en vochtige operatie is het vuil op een batterij vaak hardnekkiger. Industrieel reinigen met behulp van stoom is hiervoor de oplossing.

 

Controleren & vervangen lader componenten

Batterij laders bestaan uit verschillende componenten die dagelijkse ingezet en belast worden. Hierdoor ontstaat slijtage en moeten soms delen vervangen worden om de juiste werking van de lader, veiligheid en de continuïteit van uw bedrijfsproces te kunnen garanderen. HOPPECKE levert zowel complete laders als losse onderdelen zodat u uw lader altijd in optimale staat kunt (laten) houden.

 

24/7 storingen en onderhoud

Goed onderhoud is de basis om storingen en uitval tot een minimum te beperken. Ook zorgt periodiek onderhoud dat de verwachting omtrent levensduur en prestatie van uw batterijen en laders wordt gerealiseerd. Maar het uitvoeren van onderhoud brengt ook vaak verstoring in de continuïteit van uw operatie met zich mee. HOPPECKE is hierbij uw servicepartner bij uitstek. Om dit waar te maken bieden wij ook buiten ‘kantoortijden’ onze diensten en expertise aan. Wanneer het u uitkomt werken wij met zorg aan de batterijen en laders van uw vloot.

 

Reinigen lader

Onder gelijke omstandigheden gaat een gereinigde lader langer mee dan een vuile lader. Een lader kan eenvoudig gereinigd worden door het uitblazen van de lader, waardoor uw lader weer stofvrij is. Stof in uw lader kan zorgen voor weerstanden in de lader. Verder worden de kappen van uw lader stof- en vuilvrij gemaakt door middel van een poetsdoek. Indien de lader regelmatig schoon gemaakt wordt, bevordert dit de levensduur van uw lader.
Verder leidt het aanbrengen en verwisselen van het stoffilter in de lader tot een optimale levensduur van uw lader. Hierdoor vormt er minder snel stof in uw lader. Afhankelijk van de omgeving moet een stoffilter periodiek vervangen of schoon geblazen worden.

 

Onderhoud lithium batterij

Het onderhouden van een lithium batterij is beperkter maar toch zeer noodzakelijk. Via de infrarood-interface van de batterij analyseert de software de geregistreerde gegevens en geeft essentiële informatie aan de batterijen “gezondheid” en het gebruik.
Deze gegevens behoren we jaarlijks uit te lezen . De parameters worden bewaakt door het elektronische monitoringsysteem van de (BMS). Als het BMS parameters detecteert die afwijken van de standaardwaarden, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld om schade te voorkomen.

 

Safety Scan

De werknemer staat tijdens zijn werk bloot aan diverse risico’s. In het laadstation is dit niet anders, er kunnen verschillende ongelukken gebeuren in het accu laadstation. De ARBO-wet en –regeling verplichten de werkgever om een beoordeling te maken van de risico’s waar aan werknemers blootstaan: de zogenoemde Risico-inventarisatie en –evaluatie.
Tijdens een safety scan wordt een (de)centrale laadplek gecontroleerd. Aan de hand van zes hoofdcategorieën (algemene veiligheid, brand/explosie, stroom, zuur/milieu, beknelling & HACCP) wordt de situatie in kaart gebracht. Het doel is om, volgens de geldende NPR3299 normering, te komen tot de inrichting van een veilig acculaadstation en/of acculaadplek.

 

Inspectie acculaadstation

Het acculaadstation is een ruimte met een verhoogd risico als het gaat om veiligheid in zijn algemeen. Met de juiste voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een zuurbestendige schort, veiligheidsbril, zuurbestendige handschoenen, instructiemanuals etc. kan veilig werken beter worden gewaarborgd. Tijdens het werken in een acculaadruimte is slijtage door gebruik een wezenlijk feit. Laat staan de mogelijke schades die kan ontstaan tijdens het wisselen van de batterijen of het gebruik van hulpmiddelen zoals hijsbanden en/of hijsjuk. Dit alles heeft invloed op de algemene gesteldheid van het acculaadstation en/of laadplek.
Om de veiligheid te blijven garanderen is een jaarlijkse inspectie aan het laadstation geen overbodige luxe. Tijdens een dergelijke inspectie wordt o.a. gecontroleerd op algemene veiligheid, brand/explosie, stroom (lekkages), zuur/milieu, beknelling en HACCP, mocht dit van toepassing zijn. Verder wordt alle apparatuur en attributen nagekeken op algehele staat en werking. Indien gewenst is het keuren van de hijsmaterialen en aanwezige (Atex) ventilatie optioneel. Dit gedeelte word verzorgd door een gecertificeerde partnerpartij in samenspraak met HOPPECKE B.V. Op deze manier bied HOPPECKE full-service en inspectie in alle segmenten omtrent batterijen en lader toepassingen.

 

Onderhoud laadstation

Het acculaadstation is een ruimte met een verhoogd risico als het gaat om veiligheid in zijn algemeen. Met de juiste voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een zuurbestendige schort, veiligheidsbril, zuurbestendige handschoenen, instructiemanuals etc. kan veilig werken beter worden gewaarborgd. Tijdens het werken in een acculaadruimte is slijtage door gebruik een wezenlijk feit. Laat staan de mogelijke schades die kan ontstaan tijdens het wisselen van de batterijen of het gebruik van hulpmiddelen zoals hijsbanden en/of hijsjuk. Dit alles heeft invloed op de algemene gesteldheid van het acculaadstation en/of laadplek.
Om de veiligheid te blijven garanderen is een jaarlijkse inspectie aan het laadstation geen overbodige luxe. Tijdens een dergelijke inspectie wordt o.a. gecontroleerd op algemene veiligheid, brand/explosie, stroom (lekkages), zuur/milieu, beknelling en HACCP, mocht dit van toepassing zijn. Verder wordt alle apparatuur en attributen nagekeken op algehele staat en werking. Indien gewenst is het keuren van de hijsmaterialen en aanwezige (Atex) ventilatie optioneel. Dit gedeelte word verzorgd door een gecertificeerde partnerpartij in samenspraak met HOPPECKE B.V. Op deze manier bied HOPPECKE full-service en inspectie in alle segmenten omtrent batterijen en lader toepassingen.

 

Full Service Concept

Uw interne vloot wilt u dagelijks optimaal kunnen gebruiken. Stilstand, storingen, capaciteitsverlies en ander technisch ongemak gaan vaak samen met (hoge) kosten. Om dit te voorkomen heeft HOPPECKE voor uw inzet en operatie de oplossing: Energie Garantie. Dit resulteert in lage kosten en minimale verstoring.

 

Energie Garantie

Volledige ontzorging van uw dagelijks onderhoud. HOPPECKE biedt u de mogelijkheid om een geselecteerd aantal service concepten samen te voegen tot een voor en door u samen te stellen pakket. De kosten voor dit samengesteld pakket worden voor een geheel jaar gefixeerd. Er volgen geen aanvullende kosten meer. Uiteraard vallen schades buiten dit pakket, echter HOPPECKE kan u voorzien van advies om ook deze kosten jaarlijks te verminderen.