Rozpocznij swoją karierę w HOPPECKE, wiodącym w Europie producentem baterii przemysłowych, systemów magazynowania energii i urządzeń ładujących.

  • Mam energię, aby się zdarzyły wielkie rzeczy !

    To, co kocham w mojej pracy, to nowe wyzwania i ludzie którzy spotykają się każdego dnia. Pracuję w zespole, w którym każdy idzie w tym samym kierunku i czuje się ceniony jako osoba.

  • Mam energię, aby rozpocząć rewolucję !

    To za co kocham moją pracę, to sposób, w jaki pozwala mi pracować nad inteligentnymi nowymi pomysłami. Po pracy mogę się wyłączyć otoczony naturą – idealną równowagą między pracą a życiem zawodowym.

ETAPY REKRUTACJI

1. Analiza i selekcja zgłoszeń

Kandydaci zainteresowani ofertą zatrudnienia HOPPECKE składają aplikację w formie on-line na adres e-mail: rekrutacja(at)hoppecke.pl. Po otrzymaniu aplikacji pracownik działu HR przystępuje do selekcji nadesłanych zgłoszeń. Dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z założeniami oferty pracy oraz wymaganiami pracodawcy.

2. Rozmowa kwalifikacyjna on-line

Na rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy telefonicznie tych kandydatów, którzy zakwalifikowali się do II etapu procesu rekrutacji (po przeprowadzonej wstępnej selekcji dokumentacji aplikacyjnej). Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna zwykle odbywa się w formie on-line (za pośrednictwem aplikacji Teams) i prowadzona jest przez pracownika działu HR oraz kierownika działu do którego realizowany jest nabór.
W zależności od stanowiska pracy, w trakcie procesu rekrutacyjnego mogą być wykorzystywane takie narzędzia jak: case study, testy wiedzy, testy językowe (weryfikujące znajomość języka angielskiego), testy psychometryczne.

3. Rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie spółki HOPPECKE

Jest to etap procesu rekrutacji, który odbywa się w siedzibie spółki HOPPECKE z udziałem osób decyzyjnych/ kierownictwa. Na tym etapie podejmowana jest decyzja o współpracy i uzgadnianie są wspólnie z kandydatem warunki zatrudnienia.

4. Informacja o wynikach rekrutacji

Pracownik działu HR po zakończeniu rekrutacji udziela wszystkim kandydatom uczestniczącym w procesie rekrutacji informacji zwrotnej (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

 

Dla HOPPECKE Baterie Sp. z o.o. najcenniejszym kapitałem są ludzie, którzy ją tworzą. Dlatego dbamy o swoich pracowników, zapewniając im bezpieczeństwo, dobrą atmosferę w pracy, możliwości rozwoju oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia.