Dostupnosť elektrickej energie pre všetkých a všade

Elektrická energia je potrebná takmer všade a v stále väčšom počte aplikácií. V tomto svete, kde sa všetko stáva elektrickým, je HOPPECKE vaším partnerom a odborníkom.

zisti viac

“HOPPECKE - Dostupnosť elektrickej energie pre všetkých, kdekoľvek a kedykoľvek.”

Elektrická energia je potrebná takmer všade a v stále väčšom počte aplikácií. V tomto svete, kde sa všetko stáva elektrickým, je HOPPECKE vaším partnerom a odborníkom. Rozumieme požiadavkám našich zákazníkov, a preto našimi energetickými riešeniami navrhnutými s ohľadom na bezpečnosť a dostupnosť riešime štyri hlavné oblasti použitia: pohyb bez emisií (trak), zabezpečené napájanie (grid), skladovanie obnoviteľných energií (sun) a železničné/metro - systémy (rail).

Od komplexného výrobného programu batérií a článkov, cez kompletné energetické systémy s najmodernejšou technológiou nabíjania a monitorovania až po fakturáciu energie v závislosti od spotreby - naše portfólio vždy obsahuje vhodný produkt prispôsobený individuálnym požiadavkám zákazníka.

Spoločnosť HOPPECKE je najväčším výrobcom priemyselných batériových systémov v európskom vlastníctve. Od roku 1927 naša rodinná spoločnosť v Nemecku systémy vyrába, pričom vďaka svojim výskumným a vývojovým činnostiam má vo svojom portfóliu spoľahlivé a časom overené produkty ako aj inovatívne riešenia.