Tiráž

HOPPECKE Batterien Slovakia, spol. s r.o.
Pod baštou 186
958 04 Partizánske

IČO: 44 524 749
IČ DPH: SK2022732756

 

Kontakt
Telefón: 038 749 87 55
E-mail: hoppecke-sk@hoppecke.com
Web: www.hoppecke.sk


Konatelia
Dr. Marc Zoellner  
Michael Hilmerich 
Miroslav Mašláni

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 21017/R.

 

Autorské práva
Všetok obsah zverejnený na webových stránkach spoločnosti HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG, ako napr. logá, obrázky, videá a texty, sú vlastníctvom spoločnosti HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG, Bontkirchener Str. 1, D – 59929 Brilon, ktorý je chránený podľa príslušného nemeckého a medzinárodného práva.


Právo používať ochrannú známku
Všetky známky používané na webových stránkach spoločnosti HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG sú registrované ochranné známky spoločnosti HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG. Zakazuje sa využívanie a používanie obchodných známok a log tretími stranami.


Sťahovanie
Spoločnosť HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG povoľuje prehliadanie a sťahovanie všetkého obsahu na svojich webových stránkach bez súhlasu výhradne pre súkromné osobné použitie a potrebu aj pre iné nekomerčné účely, výnimkou je zmena obsahu stránok. Zakazuje sa šírenie na predajné účely alebo iné komerčné použitie.
 

Záruka
Užívateľ používa obsah zverejnený na našich webových stránkach na vlastné nebezpečenstvo. Informácie na našich webových stránkach boli skontrolované s maximálnym úsilím. Spoločnosť HOPPECKE Batterien Slovakia, spol. s.r.o. neručí za aktuálnosť, úplnosť, správnosť, alebo vhodnosť na niektoré účely, taktiež za škody (najmä dát, hardvéru alebo softvéru), ktoré užívateľovi vzniknú.
 

Vylúčenie zodpovednosti za externé odkazy
Webové stránky spoločnosti HOPPECKE Batterien Slovakia, spol. s r.o. môžu obsahovať prepojenia na webové stránky tretích strán („externé odkazy“), ktoré presmerúvajú na obsahy poskytovateľov tretích strán. Za tieto webové stránky nesú zodpovednosť príslušní prevádzkovatelia. Spoločnosť HOPPECKE Batterien Slovakia, spol. s r.o. pri prvom prepojení externých odkazov preverila cudzí obsah na vylúčenie porušenia platných právnych noriem a v danej dobe nezistila žiadne také porušenia. Pokiaľ spoločnosť zistí porušenie právnych noriem, budú dané externé odkazy bezodkladne odstránené.


Dátum vydania: Apríl 2022