Servisné služby HOPPECKE

Servisné riešenia pre Vaše batérie a systémy uchovania energie

Zistite viac

Spoločne s vami k riešeniu služieb na mieru

Už takmer sto rokov je HOPPECKE symbolom najvyššej kvality výrobkov a optimálneho servisu.

Vzhľadom na neustále nové požiadavky, ako z hľadiska technologických možností, aj aktuálnych predpisov, sme naše portfólio služieb vytvorili úplne flexibilné a modulárne. Od štandardizovaných údržbárskych úloh až po kompletný outsourcing - spolu s vami vyvinieme optimálne servisné riešenie na mieru a v prípade potreby prevezmeme jeho zavedenie na celom svete.
V centre pozornosti sú vždy vaše požiadavky a zabezpečenie bezproblémovej prevádzky, ktorá šetrí životné prostredie a zdroje. Náš vyškolený tím vám dáva istotu najvyššej možnej dostupnosti a je zaručená pri optimálnom pomere nákladov a výnosov.

Vyberte vami požadovanú službu z nasledovných skupín:
Pre vaše odvetvie


railway

Rail


Batérie sa používajú na zabezpečenie on-board napájania, na štartovanie dieslových motorov a na elektrický pohon vlakov. S našimi službami zabezpečujeme plynulú prevádzku vo všetkých týchto oblastiach.


čítaj viacVeľkoobchod a maloobchod


Naše služby sú dokonale prispôsobené požiadavkám maloobchodu. Nielenže zabezpečíme funkčnosť vašich batérií a nabíjačov, ale máme aj šikovné riešenie pre sezónne dopytové výkyvy.


čítaj viac
Wholesale and retail trade


logistics

Logistika

Prestoje v logistike stoja peniaze. S našimi službami zabezpečíme nielen nepretržité dodávky energie, ale aj optimalizáciu vášho batériového parku.


čítaj viacInfraštruktúra (cestná, železničná, elektrická)


Aj v oblastiželezničných závor, svetelenej signalizácie a podpory elektrickej siete sú batérie veľmi dôležitou súčasťou. Zabezpečujeme bezpečnú a zaručenú funkčnosť, aby sme zabránili zlyhaniu infraštruktúry.


čítaj viac
Infrastructure energy solutions


Data Center & Telecommunications

Dátové centrum a komunikácie

Vďaka našim koncepciám údržby zabezpečujeme, aby bolo napájanie v telekomunikačnom sektore a v dátových centrách vždy zaručené.


čítaj viacPoľnohospodárstvo, lesníctvo a stavebníctvo


Vaše vozidlá, a teda aj batérie, sú vystavené najnáročnejším požiadavkám. Nečistoty, vibrácie a vysoké teploty sú pre batérie záťažou. Pravidelná kontrola a údržba je preto nevyhnutná.


čítaj viac
Agriculture, forestry and construction


Energy supply

Dodávka energie

Elektrárne, veterné turbíny, fotovoltaické systémy alebo bioplynové stanice, to všetko zásobuje našu spoločnosť energiou. Aj tu zohráva batéria ako zariadenie na uskladnenie elektrickej energie zásadnú úlohu. Aby sme zaistili bezpečnosť ľudí a zariadení, ako aj nepretržitú dodávku energie, staráme sa o vaše skladovacie systémy a zariadenia.


čítaj viacVerejné inštitúcie


Školy, nemocnice, knižnice a iné verejné inštitúcie majú systémy bezpečnostného a núdzového osvetlenia, ktoré sú napájané batériami. Toto je len jedna z aplikácií, kde je pre bezpečnosť ľudí dôležité, aby sme ich systémy pravidelne kontrolovali a udržiavali.


čítaj viac
public institutions


power stations

Elektrárne

Elektrárne, veterné turbíny, fotovoltaické systémy alebo bioplynové stanice, to všetko zásobuje našu spoločnosť energiou. Batéria ako zariadenie na uskladnenie elektrickej energie tu tiež zohráva zásadnú úlohu. Aby sme zaistili bezpečnosť ľudí a zariadení, ako aj nepretržitú dodávku energie, staráme sa o vaše skladovacie systémy a zariadenia.


čítaj viacPriemysel


Úzko prepojené procesy a dodávky just-in-time neumožňujú v priemysle odchýlky od procesov, a preto kladú vysoké nároky na dodávky energie. Naše koncepcie údržby zabezpečujú dostupnosť energie.


čítaj viac
industry
Pre vaše produkty a systémy


Industrial trucks

Priemyselné vozíky


Batéria ako zdroj energie je najdôležitejšou súčasťou priemyselných vozíkov. S našou službou zabezpečíme, aby bola potrebná energia vždy k dispozícii a aby bol váš batériový park efektívne prevádzkovaný.čítaj viacNabíjacie stanice

Nabíjacia stanica je ústredným prvkom v zásobovaní priemyselných vozíkov energiou. Nabíjacie stanice pre vás plánujeme, inštalujeme a optimalizujeme.


čítaj viac
Charging stations


Safety Lighting

Bezpečnostné osvetlenie


Bezpečnostné osvetlenie umožňuje ľuďom bezpečne opustiť miestnosť alebo budovu v prípade nebezpečenstva, napr. nájsť núdzový východ alebo ukončiť nebezpečný pracovný proces. Na zabezpečenie, aby systémy plnili svoju funkciu aj v prípade núdze, sú potrebné pravidelné kontroly napájania (batérie).čítaj viacVlaky

Či už ide o posunovacie lokomotívy, traťové vozidlá alebo osobné vlaky, batérie zabezpečujú pohon alebo on-board napájanie. Aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka, systémy by mali podliehať pravidelnej údržbe.


čítaj viac
Trains
UPS systems

UPS Systémy


Na zabezpečenie nepretržitého napájania sú potrebné výkonné batérie. Vyhnite sa nákladom na dlhé prestoje prostredníctvom preventívnych servisných opatrení.čítaj viacPoľnohospodárstvo, lesníctvo a stavebné stroje

Batérie sú vystavené silnému znečisteniu, vysokým teplotám a silným vibráciám. Predchádzajte vysokým nákladom na opravu prostredníctvom preventívnej údržby.


čítaj viac
Agricultural
Off-/On-Grid power supply systems

Letiskové vozidlá


Aby sa vaši cestujúci dostali do cieľa načas, naša služba zabezpečuje bezproblémovú prevádzku trakčných batérií vašich pozemných vozidiel.čítaj viacMobilné rádiové stanice

Základňová stanica je pevné prenosové zariadenie pre rádiové signály z mobilných rádiových sietí, bezdrôtových telefónov a bezdrôtových sietí. Batérie slúžia ako záložné systémy pripravené na výpadok mobilných telefónnych sietí. Na zabezpečenie správneho fungovania systému v núdzových situáciách sú potrebné pravidelné funkčné testy.


čítaj viac
Mobile radio stations
Off-/On-Grid power supply systems

Off-/On-Grid systémy napájania


Veľké on-grid alebo off-grid systémy skladovania energie zabezpečujú dodávky energie v rôznych oblastiach použitia. Aby sa zabezpečili bezpečné dodávky energie z dlhodobého hľadiska, musia sa takéto systémy zásobovania energiou kontrolovať, testovať a udržiavať.čítaj viacNaše služby


Pre vaše produkty a službyPoradenstvo

Hotline

24/7 HOT-line servis


Profesionálna a osobná podpora produktov a aplikácií v prvej línii od našich servisných expertov.čítaj viacŠkolenie zákazníkov

Individuálne a osobné školenia poskytujú rozsiahle teoretické a praktické znalosti o všetkých výrobkoch HOPPECKE.


čítaj viac
training
Ďalšie službyy

rental

Prenájom a renovácia


Rýchly a jednoduchý prenájom batérií, nabíjačov a výmenných zariadení pre plynulý priebeh prevádzkových procesov.čítaj viac