Servisné služby HOPPECKE

Servisné riešenia pre Vaše batérie a systémy uchovania energie

Zistite viac

Spoločne s vami k riešeniu služieb na mieru

Už takmer sto rokov je HOPPECKE symbolom najvyššej kvality výrobkov a optimálneho servisu.

Vzhľadom na neustále nové požiadavky, ako z hľadiska technologických možností, aj aktuálnych predpisov, sme naše portfólio služieb vytvorili úplne flexibilné a modulárne. Od štandardizovaných údržbárskych úloh až po kompletný outsourcing - spolu s vami vyvinieme optimálne servisné riešenie na mieru a v prípade potreby prevezmeme jeho zavedenie na celom svete.
V centre pozornosti sú vždy vaše požiadavky a zabezpečenie bezproblémovej prevádzky, ktorá šetrí životné prostredie a zdroje. Náš vyškolený tím vám dáva istotu najvyššej možnej dostupnosti a je zaručená pri optimálnom pomere nákladov a výnosov.