Infraštruktúra

Servisné riešenia pre batérie a systémy skladovania energie pre infraštruktúru

Find out more

Servisné riešenia pre batérie a systémy skladovania energie pre infraštruktúru

Či už ide o železničné závory, semafory alebo elektrické siete, infraštruktúra má mimoriadny význam pre bezpečnosť. Pravidelné a rozsiahle kontroly sú potrebné na ochranu ľudí a systémov pred poškodením.

Akumulátory sú dôležitou súčasťou týchto systémov a sú obzvlášť dôležité z hľadiska bezpečnosti. Pravidelné servisné prehliadky sú potrebné na to, aby sa predišlo poruche infraštruktúry a zaručila sa funkčnosť systémov.

Naše ponuky služieb v oblasti infraštruktúrygrid | care classic - view details

grid | care classic

Činnosti na udržanie nominálneho stavu batérií

Viac informácií
grid | care advanced - view details

grid | care advanced

Okrem bežných služieb ako je inštalácia, údržba, oprava alebo kapacitná skúška vám HOPPECKE ponúka aj balíky služieb prispôsobené vašim potrebám.

Viac informácií
grid | Inspection battery - view details

Test batérie

Činnosti na kontrolu prevádzky batérie podľa noriem a štandardov

Viac informácií
grid | Battery Maintenance

Údržba batérie

Činnosti na udržanie nominálneho stavu batérií

Viac informácií
Prüfung Batterieraum

Prüfung Batterieraum

Maßnahmen zur überprüfung der normgerechten Unterbringung von Batterieanlagen

Mehr Informationen
grid | Rectifier Inspection - view details

Test usmerňovača

Činnosti na overenie prevádzky usmerňovača v súlade s normami

Viac informácií
grid | Inspection of safety lightning - view details

Skúšobné bezpečnostné osvetľovacie zariadenie

Činnosti na kontrolu fungovania systému bezpečnostného osvetlenia v súlade s normami

Viac informácií
grid | Inverter Inspection

Test meniča

Činnosti na kontrolu prevádzky meniča v súlade so štandardom

Viac informácií
grid | Equalization Charge - view details

Vyrovnávacie nabíjanie

Nabíjanie batérie na vyrovnanie rozdielov napätia medzi článkami

Viac informácií
grid | Load- & Capacity Test - view details

Test zaťaženia a kapacity

Hodnotenie kapacity batérie a jej správania pri zaťažení

Viac informácií
grid | Maintenance of Devices

Údržba zariadenia

Činnosti na udržanie nominálneho stavu batérií

Viac informácií
Support-Hotline

HOT-line servis

Profesionálna podpora produktov a aplikácií

Viac informácií
Spare Parts

Náhradné diely

Dodávka originálnych náhradných dielov HOPPECKE pre všetky aplikácie

Viac informácií
Customer Training

Školenie zákazníkov

Školenie v oblasti prevádzky, údržby a opráv

Viac informácií