Mobilné rádiové stanice

Servisné riešenia pre batérie a systémy skladovania energie pre mobilné rádiové stanice

Find out more

Servisné riešenia pre batérie a systémy skladovania energie pre mobilné rádiové stanice

Okrem napájania sú v dnešnej dobe pre každodenný život nevyhnutné aj stabilné mobilné siete. Mobilné rádiové stanice umožňujú stabilné rádiové signály v celej oblasti, dôležitým komponentom, ktorý zabraňuje poruchám, je batéria. Slúži ako záložný systém a zabezpečuje dostatočné napájanie systému v prípade núdze.

Pravidelné testovanie takýchto systémov je nevyhnutné na zachovanie funkčnosti a na použitie v núdzových situáciách. Radi vám poradíme a ukážeme, ktoré služby sú potrebné na ochranu vášho vysielacieho zariadenia.

Naše ponuky služieb v oblasti Mobilné rádiové stanicegrid | care classic - view details

grid | care classic

Činnosti potrebné na udržanie stavu batérií

Viac informácií
grid | care advanced - view details

grid | care advanced

Okrem bežných služieb ako je inštalácia, údržba, oprava alebo kapacitná skúška batérie vám HOPPECKE ponúka aj balíky služieb prispôsobené vašim potrebám.

Viac informácií
grid | - view details

Test batérie

Činnosti na kontrolu prevádzky batérie podľa noriem a štandardov

Viac informácií
grid | - view details

Údržba batérie

Činnosti na udržanie nominálneho stavu batérií

Viac informácií
grid | - view details

Vyrovnávacie nabíjanie

Nabíjanie batérie na vyrovnanie rozdielov napätia medzi článkami

Viac informácií
grid | Load- & Capacity Test - view details

Záťažová skúška

Hodnotenie kapacity batérie a jej správania pri zaťažení

Viac informácií
grid | - view details

Termografia

Monitorovanie teploty batérie a komponentov

Viac informácií
grid | - view details

HOT-line servis

Profesionálna podpora produktov a aplikácií

Viac informácií
grid | - view details

Náhradné diely

Dodávka originálnych náhradných dielov HOPPECKE pre všetky aplikácie

Viac informácií
grid | - view details

Školenie zákazníkov

Školenie v oblasti prevádzky, údržby a opráv

Viac informácií