Kompletný monitorovací systém pre olovené batérie a nabíjačky

trak | monitor 4.0

S monitorovacím systémom HOPPECKE trak | monitor zabezpečíte zvýšenú prevádzkovú bezpečnosť, ako aj čo najekonomickejšie využitie svojej flotily trakčných batérií a nabíjačov. Náš produkt získava všetky údaje z kontrolérov batérií a nabíjačov plne automaticky, spracováva ich a prezentuje ich zrozumiteľným a zmysluplným spôsobom prostredníctvom integrovaného webového rozhrania alebo nášho cloudového portálu. trak | monitor je optimálne prispôsobený nabíjačom HOPPECKE trak | charger a vďaka tomu môžete optimálne reagovať na meniace sa trhy a čeliť silnej konkurencii. 

Technické údaje


 • Priemyselné vozíky
 • Účelové vozidlá
 • Čistiace stroje
 • Riadiaca technológia
 • Skladovanie v chlade


Údaje o výrobku:

Skupina produktov Monitorovanie a riadenie


 

Vaše výhody

 • Zvýšená bezpečnosť prevádzky vďaka včasnému varovaniu v prípade poruchy systému dolievania vody alebo pri prerušení nabíjania
 • Zníženie spotreby energie a nákladov na elektrinu prostredníctvom individuálne riadeného energetického manažmentu
 • Peak-shaving manažment v nabíjacej stanici
 • Predĺžená životnosť batérie vďaka inovatívnej technológii nabíjania
 • Absolútna transparentnosť
 • Zníženie nákladov na údržbu
 • Vyššia produktivita
 
Záujem / otázky?
V prípade otázok alebo požiadaviek na produkt vyplňte náš kontaktný formulár

Príslušenstvo a možnosti

trak | charger HF premium - view details

trak | charger HF premium

trak | charger HF premium je nabíjač na automatické dobíjanie olovených batérií pre priemyselné vozíky. Obsluhuje širokú škálu typov priemyselných batérií a technológií, ako aj napätia.

Viac informácií
trak | systemizer fleet - view details

trak | systemizer fleet

Individuálne nabíjacie stanice a výmenné stanice pre trakčné batérie priemyselných vozíkov. Naše riešenia na kľúč zahŕňajú poradenstvo, plánovanie, implementáciu a údržbu.

Viac informácií